HOŞGELDİNİZ

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü adı ilk olarak 2006 yılında lisans derecesi ile öğrenci kabulüne başlamıştır. Kamu Yönetimi Lisans Programından ilk mezunlarını 2010 yılında veren bölümümüz 2014 yılından itibaren Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi adını almış ve günümüze kadar 546 öğrenciyi mezun etmiştir. Aksaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri, Hukuk Bilimleri ve Kentleşme Bilimleri olmak üzere dört ana bilim dalından oluşmaktadır. Bölüm, bu ana bilim dallarının gerektirdiği zorunlu derslerin yanında iktisat, işletme, maliye gibi bölümlerden de dersler vermektedir. Türk üniversitelerinde eğitim ve öğretim görmek isteyen lise mezunu öğrencilerin YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ve takiben yapılan TYT (TemelYeterlilikTesti) sınavlarından yeterli puanı almaları gerekmektedir. Yerleştirmeler ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından Öğrencilerin tercihleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Aksaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin üniversitenin internet sitesinde ilan edilen evrakları temin ederek belirlenen tarihler arasında kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Yurt dışından öğrenci kabulünde, ÖSYM’nin belirlediği kriterler ve üniversitenin ayırdığı kontenjan dikkate alınmaktadır. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Kamu Yönetimi bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir. Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Kamu sektörünün yanı sıra özel sektörün de idari ve mali konularda bilgili ve uzman eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik bir faaliyet içindedir. Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir tane vize ve bir tane final sınavı yapılmaktadır. Vize sınavının %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir. Öğrencilerin derslere uygulamalara ve sınavlara devam zorunluluğu vardır. Öğrencilerin devam durumu dersin sorumlusu tarafından izlenir.

Etkinlikler ( Tüm Etkinlikler )